Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll

Dato: 15.01.2018

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.

Til toppen