Høring - Behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.

Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Dato: 11.10.2017
Svartype: Uten merknad