Høring - Behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.

Høringssvar fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Dato: 02.11.2017
Svartype: Ønsker ikke kommentere