Høring - Behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.

Høringssvar fra Datatilsynet

Høringssuttalelse fra Datatilsynet

Dato: 16.01.2018
Svartype: Med merknad

Vedlegg