Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Økonomiforbundet

Beredskapsløsninger i betalingssystemet

Dato: 28.04.2017

Svartype: Uten merknad

Høring – Beredskapsløsninger i betalingssystemet 

 

Vi viser til høringsdokument datert 31.01.2017 vedrørende ovennevnte høring.

 

Økonomiforbundet har ingen merknader til høringen.

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Økonomiforbundet

 

Rune Martinsen

Daglig leder

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Til toppen