Høringssvar fra Revisorforeningen

Store kontantvederlag bør forbys

Dato: 19.04.2016

Svartype: Med merknad

Revisorforeningen mener at et forbud mot å motta kontant vederlag vil være et godt egnet og kostnadseffektivt tiltak for å hindre hvitvasking og skatteunndragelser.

Revisorforeningen mener også at klager på vedtak etter hvitvaskingsloven bør avgjøres av en egen klagenemnd.

Vedlegg