Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Delutredning 1 fra Hvitvaskingslovutvalget

Dato: 29.04.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.