Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Delutredning 1 fra Hvitvaskingslovutvalget

Dato: 29.04.2016

Svartype: Med merknad

Hei,

 

Vedlagt oversendes Advokatforeningens høringsuttalelse ang. ovennevnte. Høringsuttalelsen vil også bli sendt underskrevet pr. post.

Vedlegg