Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 25.11.2020

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg