Høringssvar fra Oddvar Lavik

Dato: 26.11.2020

Svartype: Med merknad

Se vedlegg som er mitt høringssvar i pdf format

Vedlegg