Høringssvar fra Selvaag Prosjekt AS

Dato: 18.11.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Selvaag Prosjekt AS

Selvaag Prosjekt AS viser til høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi støtter forslaget til endring i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven. I løpet av de siste månedene har det blitt gjennomført mange digitale årsmøter og generalforsamlinger. Vår erfaring er at digitale møter egner seg godt både til ordinære og ekstraordinære årsmøter/ generalforsamlinger og til styremøter. Flere av våre samarbeidspartnere forteller også om bedre oppmøte enn normalt ved digital avstemning. På grunn av Koronapandemien, har mange lag tidligere i år utsatt beslutninger om rehabilitering. Den midlertidige forskriften gjaldt kun til 31.10. Det vil si at pr i dag er det ikke lovlig å gjennomføre digitale årsmøter og generalforsamlinger. Med dagens strenge restriksjoner vil det nå være tilnærmet umulig for flere borettslag og sameier å gjennomføre ekstraordinære generalforsamlinger og årsmøter. Viktige tiltak blir utsatt og kan medføre økte kostnader for lagene. Det er derfor essensielt at loven trer i kraft så snart som mulig.

Vi har noen få kommentarer til endringene i borettslagsloven og eierseksjonsloven:

Personvern: Vi er glade for at departementet har gått dypere inn i personvernhensyn i høringsnotatet og mener dette vil bli godt ivaretatt i den nye loven.

Kommunikasjon med beboerne: I de aller fleste lag er det behov for at kommunikasjonen foregår i flere kanaler. Vår erfaring er at man må benytte både digital kommunikasjon som mail og hjemmeside i tillegg til oppslag og brev i posten for å nå alle beboerene. Vi anbefaler at styret velger én primær kommunikasjonskanal og at de andre kanalene benyttes som supplement.

Forhåndsstemmer: Vi støtter presiseringen av at det skal gjøres en vurdering av om det er forsvarlig å tillate forhåndsstemmer. Bruk av forhåndsstemmer forutsetter at saken er godt gjennomarbeidet og at beboerne har fått god informasjon og har hatt mulighet til å diskutere i forkant av avstemningen. Vi støtter at det åpnes for at styret gjør denne vurderingen.

Vennlig hilsen

Selvaag Prosjekt AS

Merete Kolstad Løberg

Administrerende direktør