Høringer

Høring - diverse endringer i luftfartsloven - droner - gjennomføring av ny basisforordning om flysikkerhet

De viktigste temaene i høringsnotatet er lovforankring av EUs nye basisforordning om flysikkerhet (forordning 2018/1139) – og særlig de nye reglene for ubemannede luftfartøy (droner).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.06.2019

Vår ref.: 18/92

Samferdselsdepartementet legger med dette ut forslag til diverse endringer i luftfartsloven på sin nettside. Høringsnotatet, og forslaget til lovendringer, er utarbeidet av Luftfartstilsynet, og kan lastes ned Samferdselsdepartementets nettsider.

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (funksjonen "send inn høringssvar").

Ved særskilte behov for innsending på en annen måte, kan høringssvar unntaksvis sendes Samferdselsdepartementet på e-post til postmottak@sd.dep.no, eller alternativt til Samferdselsdepartementets postadresse.

De viktigste temaene i høringsnotatet er lovforankring av EUs nye basisforordning om flysikkerhet (forordning 2018/1139) – og særlig de nye reglene for ubemannede luftfartøy (droner). Notatet inneholder også endringer i reglene om leieavtaler, om overtredelsesgebyr for visse regelbrudd, om tap av rett til å føre fly ved dom og om artikkel 83 bis i Chicago-konvensjonen. Se innholdsfortegnelsen i høringsnotatet for en mer utførlig oversikt.

Fristen for å komme med merknader til departementet er 11. juni 2019.

Med hilsen

Øyvind Ek (e.f.)
avdelingsdirektør

Morten Foss
fagdirektør

Air Leap

Airlift AS

Avinor AS

Avinor Flysikring AS

Ben Air AS

Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN

Bristow Norway AS

CHC HELIKOPTER SERVICE AS

Danish Air Transport

European Helicopter Center AS

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Griff Aviation

Hesnes Air AS

Hovedorganisasjonen Virke

Ikaros ANS

Klima- og miljødepartementet

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Luftfartens funksjonærforening

Luftfartstilsynet

NHO Luftfart

Nordic Unmanned

Norges Luftsportforbund

Norsk Flygelederforening

Norsk Flygerforbund

Norsk Flyoperatør Forbund

Norsk Luftambulanse AS

North Flying A/S

Norwegian Air Shuttle ASA

Notodden Lufthavn AS

Rørosfly

Scandinavian Airlines Norge AS

SINTEF Teknologi og Samfunn

SUN-AIR of Scandinavia A/S

Sundt Air AS

Sunnhordland Lufthavn AS

Toll- og avgiftsdirektoratet

TORP Sandefjord Lufthavn AS

UAS Norway

UAS Norway

Widerøes Flyveselskap AS