Høringssvar fra Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Høring - Effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet

Dato: 30.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg

Til toppen