Høringssvar fra Statens seniorråd

Høringssvar Effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet

Dato: 30.11.2016

Svartype: Med merknad

Vennligst se vedlagte brev.

Vedlegg

Til toppen