Høringssvar fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

Innspill til høring om effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet.

Dato: 30.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg

Til toppen