Høring - endret beskatning av fondskonto

Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Dato: 20.12.2016
Svartype: Ønsker ikke kommentere