Høringssvar fra Småsparer

Dato: 21.01.2017

Svartype: Med merknad

2017 er et spennende år mtp at vi finner ut hva som skjer med fondskonto og aksjesparekonto.

Som høringsnotatet viser, er dagens fondskonto en torn i siden for finansdepartementet. Samtidig er det viktig, både politisk og etisk (folket fortjener en bedre ordning enn det som er på markedet i dag), at aksjesparekonto blir en suksess. Derfor ønsker jeg å se en ordning som gjør det mulig å konvertere fondskonto til aksjesparekonto. Aksjesparekontoen får et løft, færre midler i fondskonto og småsparere som meg blir fornøyde. En vinn-vinn-vinn situasjon.

Til toppen