Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Dato: 15.11.2016
Svartype: Uten merknad