Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

Dato: 14.12.2016

Svartype: Uten merknad

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort seg kjent med hovedinnholdet i høringen. Vi har ingen merknader til høringsforslaget.

Til toppen