Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

Høringssvar fra Utdanningsdirektoratet

Udirs tilbakemelding

Dato: 02.01.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg