Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

Høringssvar fra Statens sivilrettsforvaltning

Dato: 13.12.2016
Svartype: Ønsker ikke kommentere