Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 19.12.2016
Svartype: Med merknad

Vedlegg