Forsiden

Høringssvar fra Helfo

Høring - Forslag om endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering.

Dato: 09.11.2017

Svartype: Uten merknad

Helfo har vurdert høringsutkastet. Vi kan ikke se at høringen har spesiell relevans for oss, og vi har derfor ingen særskilte innspill.

 

Mvh

Helfo v/Stig-André Smedsrud