Forsiden

Høringssvar fra Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon

Kommentarer til høringsnotat "forslag om endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3"

Dato: 08.11.2017

Svartype: Med merknad

Se eget vedlegg.

Vedlegg