Forsiden

Høringssvar fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør

Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering individuell plan og koordinator

Dato: 08.10.2017

Svartype: Uten merknad

RBUP Øst og Sør har tatt høringen til orientering, og vi har ingen kommentarer.