Forsiden

Høringssvar fra Kreftforeningen

Kreftforeningens høringssvar - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Dato: 06.11.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg