Forsiden

Høringssvar fra Fylkesmannen i Vestfold

Høringssvar - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering m.m

Dato: 19.09.2017

Svartype: Uten merknad

Fylkesmannen i Vestfold støtter departementets forslag til presisering og endring.