Forsiden

Høringssvar fra Oslo Kommune, Bydel Grorud

Evaluering av mål og tiltak, samt ansvarlig for gjennomføring av evaluering.

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

Selv om habilitering og rehabilitering kan ha langtidsperspektiv (for noen et  livslangt perspektiv) bør det være et tydelig fokus på at mål og tiltak skal evalueres underveis, og det må være  tydelig hvem som har ansvar for å «koordinere» denne evalueringen.

Kanskje bør det legges inn en formulering om dette i den nye forskriften ?

Forslag : Mål og tiltak i habilitering og rehabilitering skal evalueres til avtalte tider. Det skal skrifteliggjøres hvem som har ansvaret for gjennomføring av evaluering.