Forsiden

Høringssvar fra Røyken kommune

Røyken kommune - endring av defininsjonen.

Dato: 20.10.2017

Svartype: Med merknad

Røyken kommune støtter forslaget og mener det er positivt at brukerperspektivet kommer tydeligere frem i definisjonen.