Forsiden

Høringssvar fra Helse Midt-Norge RHF

Høringssvar fra Helse Midt-Norge RHF ang. Forslag til endring av forskrift om habilitering og rehabilitering

Dato: 18.10.2017

Svartype: Med merknad

Endringen etterkommer de spørsmål som lenge har vært stilt til forskriften, særlig dette med "tidsavgrenset". Det er positivt at det er pasientens mål og eierskap til egen re-/habiliteringsprosess som skal være styrende for tjenestetilbudet.

For likevel å oppnå at dette er en prosess der pasienten setter nye mål og der tiltak endres i løpet av en tidsperiode kunne begrepet "evaluering" også kommet i forskrift-teksten.

Det er positivt at grenseoppgangen mellom habilitering og rehabilitering igjen fastsettes/defineres til å være ved alder 18 år. Det er enkelt å forholde seg til, selv om innholdet i begrepene kan være gjenstand for bredere drøfting.