Forsiden

Høringssvar fra Rådet for psykisk helse

Høringssvar - endring av forskrift om Habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Dato: 03.11.2017

Svartype: Uten merknad

Vedlegg