Forsiden

Høringssvar fra Norges forskningsråd

Høringssvar - definisjon av habilitering og rehabilitering

Dato: 08.11.2017

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høringsbrev av 7. september 2017 hvor Helse- og omsorgsdepartementet sender Forslag om endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering på høring.

I definisjonen er det blant annet sagt at "Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene". Forskningsrådet ønsker å påpeke at det er positivt at den nye definisjonen fremhever at tiltakene skal være kunnskapsbaserte. Forskningsrådet har ellers ingen kommentar til høringsnotatet.