Forsiden

Høringssvar fra Oslo universitetssykehus, Avdeling for Nevrohabilitering, Nils Olav Aanonsen

Høringssvar til Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering.

Dato: 09.11.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg