Forsiden

Høringssvar fra Trondheim kommune

Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering

Dato: 23.10.2017

Svartype: Med merknad

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet:

1. Trondheim kommune støtter en tydeliggjøring av brukerperspektivet og livsløpsperspektivet.

2. Trondheim kommune mener det er uheldig å ta bort formuleringen "hvor flere aktører samarbeider…" i definisjonen, siden samarbeidet ofte er mangelfullt og mange opplever fragmenterte tjenester.

 

Vedlegg