Forsiden

Høringssvar fra Stord kommune

Høyringssvar frå Stord kommune

Dato: 03.11.2017

Svartype: Med merknad

Høyringssvar vert sendt med atterhald om politisk godkjenning 16. november. Denne vert i så fall ettersendt. 

Vedlegg