Forsiden

Høringssvar fra Fredrikstad kommune

Høringssvar fra Fredrikstad kommune - Endring i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §3. Definisjon av habilitering og rehabilitering.

Dato: 02.11.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg