Forsiden

Høringssvar fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Høring om endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering.

Dato: 23.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg