Forsiden

Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF

17/17088 Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Dato: 08.11.2017

Svartype: Med merknad

Hei!

Vedlagt høringssvar fra ulike enheter i Oslo universitetssykehus HF

Mvh

Matthias Baaske

Fagdirektør Helsefag

Vedlegg