Forsiden

Høringssvar fra Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende

Endring i definisjon av habilitering og rehabilitering

Dato: 30.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg