Forsiden

Høringssvar fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

LHL har gjennomgått høringen, og synes den har blitt mer grundig og omfattende med brukeren og deres pårørende i sentrum, sammenlignet med tidligere. LHL støtter oppunder de endringene som nå er foreslått.