Forsiden

Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Høringsuttalelse om endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Dato: 03.11.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg