Forsiden

Høringssvar fra Helse Førde HF

Helse Førde HF - Svar i høyringsuttale - Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Dato: 09.11.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg