Forsiden

Høringssvar fra Statped

Forslag om endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §3. Definisjon av habilitering og rehabilitering

Dato: 09.11.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg