Forsiden

Høringssvar fra Nordreisa helsestasjon

Dato: 02.12.2019

Nordreisa helsestasjon har ikke fått midler til styrking av tjenesten gjennom frie inntekter og det er signalisert at tjenesten ikke blir å få flere stillinger pga kommune økonomien og sparing. Om kommunen ikke får tilskuddsmidler har tjenesten ikke mulighet til å oppfylle de nye retningslinjene til helsestasjons og skolehelsetjenesten. Kommunen har heller ikke tilsatt kommunepsykolog. Helsesykepleierene ved Nordreisa helsestasjon vurderer at forskriften ikke bør endres, da tjenesten ikke kan påta seg flere oppgaver.