Forsiden

Høringssvar fra Skattedirektoratet

Dato: 20.11.2019

Skattedirektoratet avstår fra å sende inn høringssvar til "Høring - endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten".

Med vennlig hilsen

Trine Lise Haslene

fung. underdirektør HR-avdelingen

Skattedirektoratet