Forsiden

Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Dato: 28.01.2020

Arbeidsgiverforeningen Spekter avgir ikke svar på denne høringen.