Forsiden

Høringssvar fra Helse Bergen HF

Dato: 27.01.2020

Barne- og Ungdomsklinikken og Psykisk Helsevern for barn og unge i Helse Bergen støtter endringen i forskrift. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en viktig tjeneste fordi den er tilgjengelig for alle barn og unge og deres familier. Et tilbud i skolen der barn tilbringer mye av sin tid vil bidra til at barn lettere vil kunne få tilbud om hjelp for psykiske problemer. Forskriften vil tydeliggjøre kommunens ansvar for avdekking, forebygging samt nødvendig behandling og oppfølgning av milde helsetilstander.

Vennlig hilsen

Ansgar Berg

Klinikkdirektør, dr.med.

Barne- og Ungdomsklinikken

Haukeland universitetssjukehus