Forsiden

Høringssvar fra Årdal helsestasjon

Dato: 28.01.2020

Endring i forskrift 19.oktober 2018 nr 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten er greit å få inn i forskrifta, men endrar lite på dagens praksis i vår kommune. Det er likevel verdt å merka seg at det stadig vert lagt større, tyngre og meir forpliktande arbeidsoppgåver til denne kommunale tenesta.