Forsiden

Høringssvar fra Hanne Hammond-Moe

Dato: 14.02.2020

Vi ønsker endringen i forskriften velkommen, men med følgende to presiseringer:

1. Helsestasjonen og skolehelsetjenestens primæroppgaver er det helsefremmende og forebyggende arbeidet, og helsesykepleier er spesialist i dette arbeidet. Ressursene som skal brukes til behandling må vurderes slik at det ikke går på bekostning av at det helsefremmende og forebyggende arbeidet kan ivaretas av helsesykepleier.

2. Lettere psykiske og somatiske tilastander bør defineres slik at rammene for hva som kan behandles er klare for tjenesten, og er forutsigbare for brukerne.