Forsiden

Høringssvar fra Familieveileder/ helsesykepleier i Kristiansand kommune

Dato: 10.01.2020

Jeg er helsesykepleier med annen videreutdanning som veiledningspedagogikk og kognitiv terapi. Jeg har for det meste jobbet i skolen, jobber fortsatt i skolehelsetjeneste, men hovedstillingen min i Familiens Hus i kommunen, er nå som familieveileder. Jeg ønsker dette forslaget hjertelig velkommen. Fordi det synliggjør mye av det som allerede gjøres, spesielt i skolehelsetjenesten i ungdomsskoler og på videregående skoler, og på helsestasjoner for ungdom. Med tanke på at det helsefremmende og forebyggende forsatt må ivaretas, går det kanskje an å tenke sertifisering/ spesialisering/ autorisasjon i eksempelvis samtalemetodikk, evt grunnleggende terapi til bruk for lette/ moderate psykiske plager. Tilrettelegging for at de som har lyst til å jobbe primær- helsefremmende/ forebyggende, eksempelvis på helsestasjonen kan gjøre det. Og at de som beveger seg mer moty det kurative, feks i skolehelsetjenesten, kan gjøre det. Slik at ikke feks helsesykepleier-tittelen skal være ensbetydende med at alle skal "gjøre alt"